Ontdek je Talent Breda

Postbus 1951
4811 GS Breda

Hoofdcontent

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ontdek je Talent Breda


Bij deelname aan Ontdek je Talent Breda zijn de volgende algemene voorwaarden van kracht: 

  1. Aanbieders kunnen alleen deelnemen aan Ontdek je Talent Breda indien deelnemers na afloop van de proeflessen de mogelijkheid hebben zich in te schrijven voor een opvolgende cursus. 
  2. Door inschrijving bij één of meerdere activiteiten komt een overeenkomst tot stand tussen de aanbieder, Breda Actief en Nieuwe Veste. De aanbieder is verantwoordelijk voor de inhoud van de cursus. 
  3. Alleen activiteiten die vóór de aangegeven deadline zijn aangemaakt en passen op de voor de aanbieder beschikbaar gestelde pagina, worden vermeld op de website.
  4. Contactgegevens van de aanbieder (naam organisatie, contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer) zijn vanaf het moment van inschrijving zichtbaar op de website.
  5. Telefoonnummers van deelnemers mogen alleen in geval van nood worden gebruikt (bijvoorbeeld om ouders in te lichten bij noodgevallen). Overige contactgegevens van deelnemers mogen enkel worden gebruikt in relatie tot de Ontdek je Talent Breda activiteit. 
  6. Activiteiten kunnen tijdens de inschrijf-periode voor deelnemers niet worden aangepast, tenzij er voor de betreffende activiteit nog geen inschrijvingen zijn. 
  7. Iedere deelnemer aan Ontdek je Talent Breda heeft recht op deelname aan de activiteit zoals deze op het moment van inschrijving wordt aangeboden. Indien een activiteit(deel) onverhoopt geen doorgang vindt, biedt de aanbieder de deelnemer(s) tijdig een passend alternatief. 
  8. Breda Actief en Nieuwe Veste kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet opdagen van ingeschreven deelnemers.