Ontdek je Talent Breda

Postbus 1951
4811 GS Breda

Hoofdcontent

Spelregels

Inschrijving

Gedurende het schooljaar worden er 4 blokken van 6 weken georganiseerd voor de verschillende leeftijdsgroepen. Het inschrijven voor deze kennismakingsactiviteiten is enkel mogelijk door middel van een volledige digitale inschrijving op www.ontdekjetalentbreda.nl, nadat een profiel is aangemaakt. Na de inschrijving verloopt alle communicatie via email. Het is dus erg belangrijk dat wij in het bezit zijn van een juist en actueel emailadres en dat uw spamfilter de mail van deze website toestaat.

 

Bevestiging inschrijven

Na de digitale inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging van inschrijving. Als de activiteit vol zit zal er worden geloot. Uw kind is pas geplaatst indien uw een bevestiging hebt gehad van de docent/aanbeder. Mocht uw kind zijn uitgeloot en er blijkt een uitvaller te zijn, dan zal dit worden gecommuniceerd. De aanbieder neemt contact met u op over een eventuele plaatsing.

 

Aanwezigheid

Heeft u uw kind(eren) ingeschreven voor een activiteit, dan rekent de docent/aanbieder er op dat uw kind aanwezig is. Mocht uw kind onverhoopt afwezig zijn, dan geeft u dit rechtstreeks door aan de contactpersoon.

 

Afwezigheid tijdens de activiteit

Indien de deelnemer gedurende de activiteitperiode tijdens een activiteit niet aanwezig kan zijn, dient dit met de aanbieder te worden kortgesloten. De aanbieder dient hiervan te allen tijde op de hoogte te worden gebracht, zodat de hij/zij de lessen aan kan passen. Als uw kind niet aanwezig kan zijn, verzoeken wij u om rechtstreeks af te melden bij de aanbieder die de activiteit verzorgt. De contactgegevens staan vermeld in de definitieve bevestiging van deelname. 

 

Verhindering of ziekte docent van activiteit

Bij verhindering door bijvoorbeeld ziekte van docent wordt geprobeerd vervanging te regelen. Mocht een activiteit helaas toch niet door kunnen gaan, dan zal dit tijdig worden doorgegeven aan de deelnemers. In enkele gevallen lijkt een uitzondering onontkoombaar.

 

Aansprakelijkheid

De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers. Voor ongevallen welke onder het dak van de betreffende aanbieder gebeuren, is Ontdek je talent niet aansprakelijk. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en organisatie (vereniging/aanbieder) is het Nederlands recht van toepassing.

 

Vervoer van/naar activiteiten

De organisatie gaat er van uit dat ouders/verzorgers zelf op tijd hun kind(eren) brengen en weer ophalen. Er wordt dus niet gezorgd voor vervoer. Oudere kinderen kunnen, in overleg met hun ouders/verzorgers, natuurlijk zelf komen. Kinderen die gebruik maken van naschoolse opvang, kunnen altijd in overleg met de BSO, ook deelnemen aan de activiteiten. Ouders/verzorgers maken hierover zelf afspraken met de BSO. De duur van de activiteiten ligt tussen de 1 en 1,5 uur. Na afloop kunnen ouders/verzorgers of BSO-leiders/leidsters de kinderen weer ophalen. Er is geen verdere opvang mogelijk.

 

Mailing

Uw e-mailadres zal enkel gebruikt worden voor doeleinden welke samenhangen met deze website of door de drager van het project gebruikt worden.

 

Aan de inhoud van deze spelregels kunnen geen rechten worden ontleend.